อนุทิน 161738 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๗๗

ช่วงเช้า เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์บุคลากรของ มรภ.พิบูลสงคราม…ประชุมเสร็จ ได้คุยกันกับผู้บริหาร เกี่ยวกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ ปัจจุบัน และในอนาคตความเห็น (0)