อนุทิน 161733 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๗๔

เวลาเราพบ เจอสิ่งที่คนอื่นทำไม่ดี…ขอเพียงว่า เราได้เรียนรู้

และมองดูตัวเราว่าเป็นเช่นเขาหรือไม่…หากไม่ใช่ ก็ดีแล้ว

พึงนึกเสมอว่า…อย่าทำแบบเขาเด็ดขาด…หากเป็นเช่นเขา

เมื่อเรารู้ว่าไม่ดี…เราควรปรับปรุงตัวของเราเอง

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)