อนุทิน 161732 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๗๓

คำพูดที่ไม่ทันคิด…แม้เป็นเพียงลม แต่คมยิ่งกว่าฟัน

ที่สามารถทำร้ายใครก็ได้…ไม่เว้นแม่แต่ “คนพูดเอง”

ให้คิดก่อนที่จะพูด…ความเห็น (0)