อนุทิน 161729 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

12-13 พฤศจิกายน 2561 พวกเราทีมวิทยากรจาก มข ไปจัด อบรมเชิงปฏิบัติการ R2R รพ สุรินทร์ ครั้งนี้เป็นครั้งที่สาม เป็นช่วงตรวจโครงร่างวิจัย คราวนี้รู้สึกมาถูกทาง สอนแบบไม่สอนนั่งให้คำปรึกษารายทีมไปเลย แล้วไปแก้ไข อ่าน แก้ และให้นำเสนอ ในสองวันเราดูแลให้ได้ 5 เรื่อง วิทยากรท่านอื่นๆก็ประมาณเดียวกัน หวังว่าทีมพยาบาล รพ สุรินทร์ จะพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัย เพื่อประโยชน์สำหรับผู้มาใช้บริการต่อไป ……………. แก้ว บันทึก 13-Nov-2018

เขียน 13 Nov 2018 @ 05:49 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

คงมีโอกาสได้รบกวนเรียนปรึกษานะคะอาจารย์?