อนุทิน 161712 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๗๑

ยิ่งอายุมากขึ้น…ทำให้ฉันได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่ผ่านมาสำหรับชีวิตของฉันเอง…แล้วมองดูสิ่งที่ผ่านเข้ามาและผ่านไป…รู้ว่า ตัวเองได้ปฏิบัติ เรียกว่า ประพฤติดี ประพฤติชอบสำหรับตนเองและผู้อื่น…สิ่งไหนไม่ใช่จริตของตัวเอง…ก็เดินออกห่างออกมา มิเข้าใกล้สิ่งนั้นอีก…เป็นความสุขที่ถูกสำหรับจริตของฉัน ณ ขณะนี้

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)