อนุทิน 161711 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๗๐

มองทุกอย่างรอบตัวเรา…ให้เป็นเรื่องธรรมชาติ เข้าใจโลก เข้าใจธรรมชาติ

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)