อนุทิน 161709 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๖๘

ความแน่นอน คือ ความไม่แน่นอน…และความไม่แน่นอน คือ ความแน่นอน

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)