อนุทิน 161703 - ต้นโมกข์

ประเทศไทย การสอบสวนกลุ่มแร็พที่ไม่ยอมจำนนไม่มูลความจริงแต่อย่างใด ตอนที่ 2

กลุ่มคสช. และตำรวจ กล่าวหากลุ่มนี้ว่านำเสนอข้อมูลผิด, ทำลายความมั่นคงของประเทศ, และทำลายชื่อเสียงของประเทศไทย การตรวจสอบยังคงดำเนินอยู่ มุ่งหมายที่จะฟัองคดีต่อสมาชิกในกลุ่มแร็พ และทีมผุ้ผลิตด้วยข้อหาอาชญากรรมที่รุนแรง รวมทั้งการผิดมาตราที่ 116 ของประมวลกฎหมายอาญา, ผิดพ.ร.บ. กฎหมายทางคอมพิวเตอร์, และผิดกฎที่ทหารห้ามไม่ให้ดำเนินการทางการเมือง และวิพากษ์ทหาร เจ้าหน้าที่ยังข่มขู่เรื่องคนที่แบ่งปันวิดีโอนีในสื่อแพล์ตฟอร์มอื่นๆด้วย (media platforms)

กฎหมายการปลุกระดมในประเทศไทย (sedition law) ซึ่งต้องรับโทษสูงสุดคือ จำคุก 7 ปี มีการนิยามอย่างกว้างๆถึงการพูดในที่สาธารณะ ที่อาจให้เกิด “ความสับสน หรือ ไม่พอใจต่อผู้คนถึงขนาดก่อให้เกิดความไม่สงบในราชอาณาจักร” ด้วย พ.ร.บ. การผิดกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ที่เข้มงวดให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่ในการห้ามการพูดทางอินเตอร์เน็ท และทำให้เกิดการตรวจตรา รวมทั้การเซ็นเซอร์ บ่อยครั้งที่ คสช.จะตั้งข้อหากับประชาชนที่ให้ความเห็นที่วิพากษ์ต่อทหารในอินเตอร์เน็ท ภายใต้มาตราที่ 14 โดยกล่าวหาว่า ให้ข้อมูลที่ผิด และบิดเบือน และเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ หรือระเบียบทางสังคม โดยที่ประชาชนต้องถูกจำคุก 5 ปี

แปลและเรียบเรียงจาก

Human Right Watch. Thailand: Probe of Dissident Rap Group Baseless

เขียน 11 Nov 2018 @ 18:47 ()


ความเห็น (0)