อนุทิน 161700 - ต้นโมกข์

to chill out (phrasal verb) = ผ่อนคลาย หยุดกังวลหรือความโกรธ หรือใช้เวลาในการผ่อนคลาย เช่น

“I’m just chilling out in front of TV. “ ฉันใช้เวลาแบบไม่คิดอะไร หน้าทีวี

เขียน 11 Nov 2018 @ 18:37 ()


ความเห็น (0)