อนุทิน 161688 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๖๖

อะไรก็ไม่เคยกลัว แต่กลัวเงาของตัวเอง คริ ๆ ๆ

ข้อคิดจาก…การเรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)