อนุทิน 161684 - สกล ธีระวรัญญู

รายการ Saturday Night Live นบม. หลังจากที่ทำรายการ Saturday Night Live นบม.​ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารทางการศึกษา อาจารย์ สายสนับสนุน และครู ก็พบว่ามีเรื่องสำคัญมากมายที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่ซ่อนอยู่หลายจุด บางจุดเป็นเรื่องการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ เราเคยสัมภาษณ์ท่านอธิการบดีและรองอธิการบดีหลายมหาวิทยาลัยก็จบจุดแข็งของในแต่ละบุคคล บางผู้บริหารเก่งเรื่องวิชาการและนำวิชาการเหล่านั้นมาออกนโยบายใหม่ๆ ลองติดตามดูได้ครับที่ Facebook Live ถ้าจะฟังรายการสดออกทุกวันเสาร์เวลาทุ่มครึ่ง https://goo.gl/zK3G3kส่วนรายการย้อนหลังสามารถดูได้ที่ช่อง Youtube ได้ที่ https://www.youtube.com/playlist?list=PLsxdCWyBis73TWTyXGN10Ve7OL2oAqySR

เขียน 11 Nov 2018 @ 08:36 ()


ความเห็น (0)