อนุทิน 161677 - prayat duangmala

วันศุกร์ประชุมภาคบ่าย เช้าเข้าเขตรับการยืนยันเรื่องโต๊ะเก้าอี้นักเรียน และมีการเลี้ยงรับ ผู้บริหารในศุนย์ก็ต้องเดินทางออกจากโรงเรียนอีก..ทั้งประชุมและยินดีกับ ผอ.ของโรงเรียนในศูนย์ การประชุม ต้องจัดสรรงบประมาณร่วมกับประธานศูนย์ให้นักกีฬา112 คนและโค้ช โดยให้ ผู้บริหารคนละ 300 ครู 200 ตามจำนวนบุคลากรที่มีจำนวนในโรงเรียน..เพื่อใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเขต

เขียน 10 Nov 2018 @ 19:34 ()


ความเห็น (0)