อนุทิน 161676 - prayat duangmala

สพฐ.เกมส์ ลงสู่ สพป.เกมส์ และ ศูนย์โรงเรียนในการคัดเลือกเป็นตัวแทนของศูนย์เข้าแข่งขันระดับเขต..ถามงบประมาณ ทั้ง สพป.มี 1 แสน เพื่อส่งแข่งในระดับจังหวัดต่อ..จากคัดเลือกแล้ว ในศูนย์ก็ไม่ให้ศูนย์รวมนักกีฬาให้โรงเรียนเป็นตัวแทนในแต่ละประเภทเอง..โรงเรียนรับวอลเลย์บอลชายกับตะกร้อหญิง..ประชุมวันแรกรวมกันได้..ประชุมวันต่อมาในระดับเขตว่จังหวัดไม่ให้รวม ปัญหาตามมาเยอะ..

เขียน 10 Nov 2018 @ 19:30 ()


ความเห็น (0)