อนุทิน 161670 - ต้นโมกข์

ดีกว่าโปรแกรม Powerpoint นักเรียนนำเสนอด้วยวิธีการ 5 วิธี ตอนที่ 4

สาม. เขียน และแบ่งปันหนังสือ

หนังสือคือการใช้เวลาที่คุ้มค่าในการถ่ายข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง หนังสือมีหลายรูปแบบ เพราะหนังสือสามารถเขียนได้ทุกๆอย่างภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงนี้ และยังมีรูปแบบ (formats) ที่หลากหลาย นักเรียนมัธยมสร้างหนังสือแบบ 2 ภาษาจากนิทานที่พวกเขาเขียนขึ้นมา นอกจากนี้พวกเขาเลือกที่จะเข้าเล่มหนังสือ และปิดด้วยศิลปะที่พวกเขาอ่านให้ห้องอื่นๆ ฟัง นอกจากนี้ยังนำกลับบ้าน และแบ่งปันกับครอบครัวของพวกเขาด้วย

เมื่อฉันสอนอยู่ระดับเริ่มเรียน (a Family Literacy program) นักเรียนของฉันต้องทำหนังสือ และเด็กแต่ละคนต้องทำ 1 หน้า พวกเขาตัดสินใจว่าสิ่งที่สำคัญคือการสอนเรื่องความหมายเครื่องหมายจราจร ดังนั้นนักเรียนแต่ละคนจะต้องเขียนเครื่องหมายจราจรที่แตกต่างกันไปคนละหน้า ต่อมาพวกเราทำภาพอัดสำเนาไปให้สมาชิกแต่ละคน พวกพ่อแม่แบ่งปันกับนักเรียน ในขณะที่พวกเขาก็เดินไปบอกเพื่อนบ้านด้วย

กับนักศึกษา ฉันขอให้รวมกลุ่มกันและหาข้อมูลถึงอาหารที่พวกเขาทานมาจากอะไร พวกเขาสร้างบทสัมภาษณ์ไปถามพวกพ่อค้าขายของชำ, ชาวนา, และพนักงานภัตตาคาร, การหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ท ข้อค้นพบของพวกเขาจะอยู่ในรูปหนังสือ และพวกเขาแบ่งปันสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้กับกลุ่มอื่นๆ

อุปกรณ์ในการทำหนังสือ: กระดาษ, หน้าปก, อะไรที่ทำให้สวยงาม, หนังสือที่ว่าด้วยการเข้าเล่ม (bind book)

ข้อดี

  1. หนังสืออยู่ยั้งยืนยง เป็นสิ่งที่ถือง่าย และแบ่งปันได้ง่าย

  2. การเป็นเจ้าของหนังสือจะให้อำนาจนักเรียนในการเรียนรู้และการมีลิขสิทธิ์

  3. การจัดเรียบเรียงหนังสือ (organizing a book) กระตุ้นให้เกิดทักษะการคิดระดับสูง

ข้อเสีย

  1. การสร้างหนังสือต้องใช้เวลา และเปลืองทรัพยากรมาก

  2. โดยปกติแล้ว หนังสือจะไม่ใหญ่ ทำให้ยากต่อการแบ่งปันกับคนอื่นๆ

แปลและเรียบเรียงจาก

Kia. Better than PowerPoint: 5 Exciting Ways ESL/EFL Students Can Present their Ideas

เขียน 10 Nov 2018 @ 13:00 ()


ความเห็น (0)