อนุทิน 161659 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๙๕๕๙ ]

“หนังสือใหม่”

“ทุกข์ให้เห็น สุขให้เป็น” โดย “สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)”

“คนรวยช่วยไมได้” โดย “พฤกษ์ อชิตานุกุล”

“ลาออกซะ ถ้าอยากรวย 2” โดย “เมษ พิชญพล”

“What would Steve Jobs Do? คิดและทำแบบสตีฟ จอบส์” โดย “ปีเตอร์ แซนเดอร์”

“The Vietnam War สงครามเวียดนาม” โดย “พันเอกศนิโรจน์ ธรรมยศ”

เขียน 09 Nov 2018 @ 22:46 ()


ความเห็น (0)