อนุทิน 161655 - ต้นโมกข์

ดีกว่าโปรแกรม Powerpoint นักเรียนนำเสนอด้วยวิธีการ 5 วิธี ตอนที่ 3

  1. สร้างภาพยนตร์

ในการนำเสนอแบบนี้ กลุ่มนักเรียน หรือนักเรียนแต่ละคนสร้างวิดีโอมานำเสนอในชั้นเรียน ฉันใช้การนำเสนอแบบนี้ เมื่อฉันต้องการจะสอนเกี่ยวกับเรื่องการให้คำสั่ง (instruction) พวกเด็กๆจะเลือกทำบางสิ่งที่พวกเขารู้วิธีการทำ และบอกขั้นตอนต่างๆ เมื่อพวกเขากำลังนำเสนออยู่ ฉันรักโครงการ (project) นี้มากๆ มันได้ทั้งหัวใจ และความเป็นอยู่ของบ้าน นักเรียนฉันคนหนึ่งนำเสนอวิธีการทำไข่เจียว เพราะว่าเขาอยู่คนเดียวตอนอาหารเช้า อีกคนวาดรูปตา แสดงให้เห็นว่าเขาวาดรูปตาอย่างไร การวาดเป็นแรงบันดาลใจของเขา และเราทุกคนต่างได้รับแรงบันดาลใจ ก่อนจะนำเสนอวิดีโอ ผู้นำเสนอต้องยืนหน้าห้อง แนะนำตนเอง และวิดีโอที่จะนำเสนอ พวกเขาสามารถตั้งคำถาม และคำตอบหลังจากการนำเสนอได้ เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างหนัง: เครื่องบันทึกวิดีโอ (โทรศัพท์มือถือก็ได้), เครื่องตัดต่อ, เครื่องฉายวิดีโอในห้องเรียน (projector)

ข้อดี

1.วิดีโอจะดึงทั้งคนนำเสนอและผู้ฟัง

  1. นักเรียนสามารถฝึกภาษาที่ใช้ในการพูดกับชุมชน ในขณะที่สร้างวิดีโอ

  2. นักเรียนมีโอกาสในการยืนหน้าห้อง และพูดกับผู้ฟังที่มีขนาดใหญ่

  3. มันง่ายสำหรับครูที่จะดูแบบทั่วๆ (monitor) ทั้งการนำเสนอและการมีส่วนร่วมของผู้ฟัง

ข้อเสีย

  1. การให้นักเรียนเข้าถึง และมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการสร้างวิดีโอ

  2. ต้องใช้เวลานานในการนำเสนอวิดีโอ

แปลและเรียบเรียงจาก

Kia. Better than PowerPoint: 5 Exciting Ways ESL/EFL Students Can Present their Ideas

เขียน 09 Nov 2018 @ 18:55 ()


ความเห็น (0)