อนุทิน 161651 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๖๑

การทำงานร่วมกัน…ย่อมเกิดปัญหา หากยึดที่ตัวคน มิได้ยึดเรื่องงานเป็นสำคัญ

เรื่องที่เกิดปัญหา ส่วนใหญ่ คือ การมีอคติต่อกัน ไม่ชอบหน้ากัน ไม่ถูกชะตากัน ไม่เข้าใจกัน ก็เท่านั้น

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ใช่เลยครับท่าน ผอ. ถ้าใจไม่กว้าง..รับฟังคนอื่น..งานติดขัดแน่

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์