อนุทิน 161642 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

แจ้ง ข่าวประชาสัมพันธ์ #หน่วยทันตกรรม พอ.สว. จังหวัดตราด วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-14.00 น. ออกให้บริการ ตรวจฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ทุกอย่างฟรี ณ โรงเรียนวัดบางปิดล่าง หมู่ 2 ตำบลบางปิด อ.แหลมงอบ จังหวัดตราดความเห็น (0)