อนุทิน 161636 - ต้นโมกข์

ดีกว่าโปรแกรม Powerpoint นักเรียนนำเสนอด้วยวิธีการ 5 วิธี ตอนที่ 2

  1. การนำเสนอโดยโปสเตอร์

สำหรับภาระงานนี้ นักเรียนต้องสร้างโปสเตอร์มาให้ได้ 1 ฉบับ โปสเตอร์นี้สามารถเป็นแผ่นกระดาษแผ่นใหญ่ หรือ การสร้างกระดานแบบ 3 มิติ ที่สามารถตั้งได้ด้วยตัวเอง โปสเตอร์จะรวมทั้งภาพวาดและเนื้อหา และควรแสดงใจความสำคัญ และรายละเอียดที่ผู้นำเสนอจะส่งไปให้ผู้ฟัง เมื่อทำโปสเตอร์เสร็จแล้ว ผู้นำเสนอก็เพียงแต่พูดเกี่ยวกับใจความสำคัญ และตอบคำถามกับกลุ่มที่เป็นเพื่อนร่วมชั้น

เครื่องมือในการทำโปสเตอร์: ปากกา, กระดาษ หรือ กระดานดำ, และกาว

ข้อดี

  1. ไม่ต้องทักษะในการใช้เทคโนโลยีเลย คือไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ หรือ สมาร์ทบอร์ด (Smart board) เช่น แท็บเล็ท

  2. เด็กๆหลายคนมานำเสนอได้ในคราวเดียวกัน

  3. ผู้ฟังจะกระตือรือร้น เพราะสามารถถามคำถามได้ และสามารถเดินไปรอบห้อง

  4. ผู้นำเสนอสามารถเลือกเวลาที่เหมาะสมได้

ข้อเสีย

  1. ผู้นำเสนออาจไม่มีทักษะในการนำเสนอต่อหน้าชุมชน

  2. ครูไม่สามารถดูแลหรือจัดแจงการนำเสนอได้ตลอดเวลา

แปลและเรียบเรียงจาก

Kia. Better than PowerPoint: 5 Exciting Ways ESL/EFL Students Can Present their Ideas

เขียน 08 Nov 2018 @ 19:08 ()


ความเห็น (0)