อนุทิน 161629 - เดชา เหลืองธีระสกุล

ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อ “เด็กฝึกงาน 4.0” ในคาบวิชาสัมนาครับ

เขียน 08 Nov 2018 @ 13:58 ()

คำสำคัญ (Tags) #สัมนาความเห็น (0)