อนุทิน 161625 - ลิขิต

ลิขิต
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เรียนรู้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้วย “ภาษา” เป็นรากเหง้าของความเจริญทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนาน การใช้ภาษาสื่อสารกัน จึงมีระดับความหมายลึกซึ้ง ที่แฝงอยู่ ให้ผู้รับได้ตีความทำความเข้าใจ โดยใช้ศิลปะขั้นสูง ภาษาที่เกิดขึ้นใหม่จึงมีความละเอียดอ่อนน้อยกว่ามาก อาจเรียกว่าหยาบกว่าก็ได้ ปัจจุบันเราให้ความสนใจภาษาต่างประเทศ เพื่อเป้าหมายชีวิตในการทำมาหารายได้ เกียรติยศ ฯลฯ โดยอาจลืม หรือละเลยถิ่นที่เราเกิด หรือมาตุภูมิ เมื่อเวลาเดินทางผ่านไปๆ เหมือนสายน้ำไม่ไหลกลับฉันใด เรากลับรู้สึกได้ว่า เราไม่สามารถแม้แต่ใช้ภาษาเราเองที่เป็นสมบัติสืบทอดมาเป็นเครื่องมือป้องกันภัย เราจึงไม่รู้สำนึกพระคุณแผ่นดิน หรือบรรพบุรุษชาติของเรา เพราะความไร้ประโยชน์ที่เรารู้สึกได้ การใช้เทคโนโลยี สืบค้นข้อมูล จะทำให้เราพิสูจน์ แยกแยะข้อเท็จข้อจริงจากข้อมูลนั้นได้ หรือ เรากลายเป็นเครื่องมือของเทคโนโลยี เกิดภาพความผันแปรของอารมณ์ตามกระแสที่อาจถูกจัดสร้างขึ้น หรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติปุถุชน ดังนั้น ความหมายของคำว่า เรียนรู้ ก็อาจถูกตีความกันไป ตามแต่ละผู้ละนาม อาการวิ่งวนเวียนอยู่ในปัญหาเป็นวัฏจักร เหมือนยิ่งแก้ปมเชือกยิ่งเกิดปมใหม่พัวพันยุ่งเหยิง เมื่อลองหยุด และถอยหลังมองในมุมต่างๆ อาจได้พบ จุดเริ่มต้น ที่ต้องไขก่อนจะแก้ปมปัญหาอื่นๆให้คลี่คลายได้โดยง่ายดาย…

เขียน 08 Nov 2018 @ 10:39 ()


ความเห็น (0)