อนุทิน 161624 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๕๖

ฝึกจิตให้คิดบวก

๑. ให้มองไปข้างหน้า…อย่ามองย้อนหลัง

๒. รู้จักให้อภัยตัวเองและผู้อื่น

๓. ถ้าแก้วมีน้ำแค่ครึ่งแก้ว…จงเติมให้เต็มแก้ว

๔. มองหาบุคคลต้นแบบ

๕. พาตัวเองเข้าไปอยู่ในเวดวงของคนที่ประสบความสำเร็จและมองโลกในแง่ดี

๖. เห็นคุณค่าสิ่งดี ๆ ในชีวิต

๗. รู้จักบริหารเวลาอย่างชาญฉลาด

๘. จินตนาการว่ามีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้น

๙. ความผิดพลาดมีไว้ให้เรียนรู้…มิใช่แส้ที่เอาไว้เฆี่ยนตี

๑๐. อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี

๑๑. รับข้อมูลข่าวสารที่ดี

๑๒. ให้คำมั่นสัญญากับตัวเอง…และบอกตัวเองซ้ำ ๆ กับสิ่งที่กระทำดีต่อตนเองและผู้อื่น

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)