อนุทิน 161623 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๕๕

ที่ที่เป็นของเรา…จะทำให้เรามีตัวตน

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)