อนุทิน 161621 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๕๓

ก็ไม่จำเป็นต้องอธิบาย…ให้กับคนที่เข้าใจ…ตัวเราแบบผิด ๆ

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)