อนุทิน 161618 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๕๒

เกิดในที่ ที่ดี นั้นดีแน่

เกิดในที่ ที่แย่ ก็ดีได้

เกิดที่ดี แล้วแย่ มีถมไป

เกิดที่ไหน ก็ดีได้ ถ้าใฝ่ดีความเห็น (0)