อนุทิน 161603 - นฤชล โรจนบุรานนท์

องค์ประกอบของการจัดการความรู้ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้

โลกของเทคโนโลยีมีการพัฒนา ทั้งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ของแต่ละองค์กรก็ต้องมีมากขึ้น ดังนั้น การทำความเข้าใจกับองค์ความรู้ และความหมายต่าง ๆ อย่างถ่องแท้ จะทำให้เราแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์และมีความเข้าใจในองค์กร โดยแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1: เยอะแต่ไม่ยาก กลุ่มที่ 2: ยากแต่ไม่ยุ่ง กลุ่มที่ 3: ซับซ้อนและมีความยาก กลุ่มที่ 4: วุ่นวานและโกลาหล

เขียน 07 Nov 2018 @ 20:19 ()


ความเห็น (0)