อนุทิน 161600 - ต้นโมกข์

ดีกว่าโปรแกรม Powerpoint นักเรียนนำเสนอด้วยวิธีการ 5 วิธี ตอนที่ 1

ฉันทั้งรักและเกลียดการนำเสนอของนักเรียนมากๆ แง่หนึ่งฉันรักที่จะให้นักเรียนเลือกที่จะยืนอยู่หน้าห้องหน้าชั้นเรียน และสอนเราถึงบางสิ่งบางอย่าง พวกเด็กๆ ได้ฝึกการพูดในภาษาที่เรียนต่อหน้าผู้ฟัง และฉันได้เรียนรู้บางสิ่งจากการนำเสนอ แต่ในอีกแง่หนึ่ง ผู้นำเสนอบ่อยครั้งที่กลัวการยืนหน้าห้อง เป็นประจำที่พวกเขามักจะใช้อุปกรณ์ในการนำเสนอแบบรวดเร็วจนไม่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่พวกเขาพูด หรือไม่ก็พูดเรื่อยเปื่อย ขณะที่คนอื่นๆกำลังรอต่อจากเขาเพื่อที่จะได้คะแนน ถ้านักเรียนนำเสนอเป็นรายบุคคล และชั้นของเธอมีเด็กขนาด 20 หรือมากกว่า สิ่งนี้จะใช้เวลาในชั้นมาก และคนอื่นๆอาจได้พูดน้อยลง ฉันพบว่าปัญหาต่างๆนี้จะหมดลง หากเปลี่ยนวิธีการนำเสนอ ครั้งแรกเมื่อฉันขอให้นักเรียนนำเสนอ โดยปกติแล้วจะขอให้นำเสนอโดยใช้โปรแกรม Powerpoint โดยคิดว่าอาจมีการนำเสนอเรื่องนี้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม เมื่อฉันคิดเรื่องนี้อย่างจริงจัง ฉันก็พบความจริงว่า แม้ Power point จะใช้ได้อย่างกว้างขวาง แต่มีวิธีอื่นๆในการนำเสนอนอกเหนือจากโปรแกรม วิธีการนี้จะทำให้นักเรียนที่มานำเสนอมีประสิทธิภาพ และต้องการการร่วมมืออย่างกระตือรือร้นด้วย

แปลและเรียบเรียงจาก

Kia. Better than PowerPoint: 5 Exciting Ways ESL/EFL Students Can Present their Ideas

เขียน 07 Nov 2018 @ 18:51 ()


ความเห็น (0)