อนุทิน 161588 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๔๘

ทุกย่างก้าวของชีวิต…คือ การพัฒนาเรื่องทักษะชีวิต

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)