อนุทิน 161586 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๔๖

คนที่เห็นแก่ตัว…เขาจะมองไม่เห็นใคร นอกจากตัวของเขาเอง

เพราะการเห็นแก่ตัว…ถึงไม่คิดว่าที่ทำอยู่นั้นมัน “ผิด“

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)