อนุทิน 161584 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๔๕

จงอยู่คนเดียวให้ได้…และอยู่ให้เป็น

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)