อนุทิน 161578 - ต้นโมกข์

ความแตกต่างระหว่าง because of กับ because

  1. because of + คำนาม = เพราะว่าคำนามตัวนี้เป็นเหตุ จึงทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้น เช่น

Because of the rain, we stayed home. เพราะว่าฝนนี้แท้ทีเดียว เราจึงต้องอยู่บ้าน

  1. because + ประธาน+ กริยา = เพราะว่าประธานกับกริยานี้เป็นเหตุจึงทำให้สิ่งเหล่านี้ขึ้น เช่น

Because it rained, we stayed home. เพราะว่าฝนตก เราจึงต้องอยู่บ้าน

เขียน 06 Nov 2018 @ 18:46 ()


ความเห็น (0)