อนุทิน 161571 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๔๓

การทำความดี…เสมือนกับการว่ายทวนน้ำ…มีทั้งเหนื่อยและท้อ แต่ก็ต้องอดทน แต่สิ่งทั้งปวงที่ได้ มันอยู่ภายในใจของเราเอง…ลองทำดู แล้วจะรู้ว่า ที่ฉันบอกนั้น คือ สิ่งใด…ไม่กระทำก็จะไม่รู้ได้

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)