อนุทิน 161568 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๔๐

ทรัพยากรมนุษย์…เป็นเรื่องยากที่จะทำให้ทุกคนมีมาตรฐานที่เหมือนหรือเท่าเทียมกัน เพราะแตกต่างกันด้วยสาเหตุหลายปัจจัย

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)