อนุทิน 161562 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๓๗

ในการทำงานไม่ว่าเรื่องใด ๆ…เมื่อทำผิดพลาด เช่น ออกคำสั่งผิด ประกาศผิด…ก็จะมีเครื่องมือให้แก้ไข ด้วยการออกคำสั่ง ประกาศ แก้ไข คำสั่งเดิม…มนุษย์ยุคนี้รู้กันหรือไม่ว่า ภาครัฐเขามีเครื่องมือให้แก้ไข ไม่เช่นนั้น หากใครทำผิดด้วยการออกคำสั่งผิดไป ก็จะไม่สามารถแก้ไขได้ ภาครัฐจะมีคำว่า อนุสนธิคำสั่ง ฯลฯ เนื่องจาก ความคลาดเคลื่อน เช่นนี้เป็นต้น เพื่อเป็นเครื่องมือให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ออกคำสั่ง ฯลฯ แก้ไขให้ถูกต้อง

แต่มีมนุษย์ที่ทราบหรือไม่ทราบจริง ๆ หรือ มีอคติ ขัดกับผลประโยชน์ตัวเอง…ใช้วาทกรรม (ปาก) พูดไปเพื่อให้คนปฏิบัติงานเกิดความเสื่อมเสีย…โดยเฉพาะอยู่ในวงการศึกษาระดับสูง ยิ่งมิควร นั่นแสดงถึง ภูมิรู้ ภูมิธรรม จรรยาบรรณของคน ๆ นั้น…โดยเฉพาะมีการเมืองเข้ามาแทรกด้วยแล้ว…นี่ละ!!!..ทำให้เห็นถึงการพัฒนาประเทศไทยว่าเดินหน้าไปได้เพียงใด

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)