อนุทิน 161561 - กิตตินันต์ พิศสุวรรณ

สร้างนักวิจัยเกษตรรุ่นใหม่ และ จับตาแนวโน้มธุรกิจสำคัญในสหภาพยุโรปสำหรับปี 2561-62

กิตตินันต์ พิศสุวรรณ อาจารย์ประจำ Harvard Business School, Harvard University USA.ความเห็น (0)