อนุทิน 161560 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๓๖

จากการที่นั่งวิเคราะห์เหตุการณ์การใช้ชีวิตในปัจจุบัน…เกิดจาก “อำนาจ” เป็นสำคัญ…บางทีให้คิดว่า “คนทำดี” บางครั้งก็ไปขัดกับอำนาจของคนอื่นได้เช่นกัน ดังนั้น คนทำดีจึงมีน้อยกว่าคนคิดทำไม่ดี…เกิดจากการแสวงหาอำนาจกันมากกว่าเรื่องอื่นใด

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)