อนุทิน 161559 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๓๕

เมื่อคืน…ย่าสังเกตพี่ฟ้าครามในการดูคลิปวีดิโอ…เธอมีความคิดที่เกินเด็กคนอื่น ๆ เหมือนเธอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก ในเรื่องของความคิด อาจเป็นเพราะเด็กรุ่น Gen ของเธอ ต้องเรียนรู้ในสิ่งที่ Gen แบบย่าไม่มีได้เรียนรู้…ทำให้ย่าเห็นถึงคุณภาพของคนที่มีสมรรถนะ ทักษะ ความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด…นี่คือ ข้อแตกต่างของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละ Gen…

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)