อนุทิน 161552 - ต้นโมกข์

ความแตกต่างระหว่าง alone กับ lonely

  1. alone คำนี้เป็นได้ทั้งคำคุณศัทพย์ (adj) และ คำวิเศษณ์ (adv.) คำนี้แปลว่า อยู่ได้ด้วยตัวของตนเอง ไม่ต้องพึ่งใคร โปรดสังเกตจะไม่มีความเศร้าอยู่ในศัพท์คำนี้ เช่น

Jack lives alone in Had-yai. แจ็คอยู่คนเดียวในหาดใหญ่ (ไม่ต้องพึ่งใคร)

We are alone in the house. พวกเราอยู่ได้ด้วยตัวเองในบ้าน

สอง. lonely คำนี้เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า เศร้าเพราะต้องอยู่คนเดียว โปรดสังเกตจะมีความเศร้าอยู่ในศัพท์คำนี้ด้วย เช่น

Jack felt lonely when Kay left the house. แจ็ครู้สึกเปลี่ยวเหงา เมื่อกายออกจากบ้านไป (โปรดสังเกตคำนี้จะมีความรู้สึกเศร้าอยู่ข้างใน)

เขียน 05 Nov 2018 @ 18:36 () แก้ไข 05 Nov 2018 @ 18:45, ()


ความเห็น (0)