อนุทิน 161537 - prayat duangmala

บ่ายไป รร. รู้ว่าทำไม่ถูกแต่เพราะขยะพวกเศษไม้ตู้เก่าปลวกกิน..และขยะเปียกอีกเลยนั่งเฝ้าเผาให้ดูสะอาด..ถ้ารอนักการไม่ทันใจ..คิดแล้วทำเลย อีกอย่างเป็นการดูแลอาคารสถานที่ด้วย..มีข่าวงัดแงะประตู รร.

เขียน 04 Nov 2018 @ 16:38 ()


ความเห็น (0)