อนุทิน 161528 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๙๕๒๖ ]

“Pentium G”

เข้าไปค้นหาข้อมูล Pentium G เจอท่านหนึ่งเปรียบเทียบไว้ดีมาก …

ถ้าเทียบกับการทำงานของคนก็คือ

CPU i7 ก็คือการทำงานของคน ระดับด๊อกเตอร์ 4 คน ที่มีด๊อกเตอร์เป็น ผู้ช่วยอยู่ด้วย เหมือนกับ เป็นการทำงานของคนระดับต๊อกเตอร์ 8 คน

CPU i5 ก็คือการทำงานของคน ระดับด๊อกเตอร์ 4 คน ที่มีไม่มีผู้ช่วยอยู่ด้วย เหมือนกับ เป็นการทำงานของคนระดับต๊อกเตอร์ 4 คน

CPU i3 ก็คือการทำงานของคน ระดับด๊อกเตอร์แค่ 2 คน ที่ไม่มีผู้ช่วยอยู่ด้วย เหมือนกับ เป็นการทำงานของคนระดับต๊อกเตอร์ 2 คน

CPU Pentium-G นั้น ก็คือการทำงานของคน ระดับ ป.โท 2 คน ที่ไม่มีผู้ช่วยอยู่ด้วย เหมือนกับ เป็นการทำงานของคนระดับ ป.โท 2 คน เท่านั้น

CPU Celeron-G นั้น ก็คือการทำงานของคน ระดับ ป.ตรี 2 คน ที่ไม่มีผู้ช่วยอยู่ด้วย เหมือนกับ เป็นการทำงานของคนระดับ ป.ตรี แค่ 2 คน เท่านั้น

อ้างอิงจาก https://pantip.com/topic/30422102

เขียน 04 Nov 2018 @ 00:11 () แก้ไข 04 Nov 2018 @ 00:16, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สมองกล..ทุกวันนี้เร็วมาก..ระดับมะนสมองเลิศ.แล้วต่อไปแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จะทันโลกหรือเปล่า