อนุทิน 161522 - ต้นโมกข์

จริงๆแล้ว การใช้ some กับ any ใช้ได้มากกว่านี้ วันนี้ขอเสนอแค่นี้ก่อน

  1. some กับ any = มีอยุ่บ้าง

  2. ใช้กับคำนามนับไม่ได้ แล้วคำนามนับไม่ได้ คืออะไร? พูดอย่างง่ายๆ เรามีเกณฑ์ในการแบ่ง 2 ประการ คือ 1. เราไม่สามารถนับคำนามนั้นด้วยตัวเลขได้ เช่น น้ำ เราไม่สามารถนับน้ำเป็น 1 น้ำ 2 น้ำ และ 3 น้ำได้ (แต่เราสามารถนับน้ำเป็นแก้ว เป็นขวด หรือเป็นโหลได้) 2. ของที่มีขนาดเล็กมากๆ จนคนที่มีสติดีเขาไม่นับกัน เช่น ข้าว เราไม่สามารถนับได้ว่า เมื่อเช้า เรากินข้าวมากี่เม็ด หรือผมบนหัว เราก็ไม่สามารถนับผมบนหัวได้ว่า เมื่อเช้าหวีไปเท่าใด

  3. แต่ some เราใช้กับประโยคบอกเล่า เช่น I had some tea in the morning. ฉันดื่มชาสักหน่อยในตอนเช้า

  4. any ใช้กับประโยคปฏิเสธ และคำถาม เช่น I didn’t have any tea in the morning. ฉันไม่ได้ดื่มชาสักจำนวนหนึ่งในตอนเช้า กับ Did you have any tea this morning? เธอดื่มชาสักหน่อยในเช้าวันนี้ไหม?

เขียน 03 Nov 2018 @ 18:49 ()


ความเห็น (0)