อนุทิน 161515 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๓๓

หากเราเชื่อมั่นในการกระทำ…ความรู้…ประสบการณ์ของเราแล้ว…บอกเลยว่า เราไม่จำเป็นต้องอยู่หรือเป็นพวกใคร อยู่ข้างใด ข้างหนึ่ง…แต่เราสามารถทำงานและใช้ชีวิตได้ด้วยตัวของเราเองได้…เพราะภูมิรู้ + ภูมิธรรมของเราเอง

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)