อนุทิน 161512 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๓๑

นี่คือ ความจริง แล้วมีใครสักกี่คนที่จะยอมรับความจริง

ครูที่เก่งที่สุด…ในความจริงแล้ว

ไม่ใช่…ครูที่สอนในโรงเรียนดัง ๆ

ไม่ใช่…ครูที่สอนนักเรียนในระดับสูง ๆ

ไม่ใช่…ครูที่มีการศึกษาระดับด็อกเตอร์

ไม่ใช่..ครูที่สอน ป.๑ หรือ ป.๒ ป.๓…

แต่ครูที่เก่งที่สุด คือ…

“ครูที่สอนนักเรียนแล้ว นักเรียนเข้าใจ”ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

แต่ทุกวันนี้เน้นที่ ปริญญา..สมัยผมเรียนครูที่สอนก็เพียง ครู มูล หรือ ป.กศ. พม. ก็ทำให้ลูกศิษย์เป็นใหญ่เป็นโตกันเยอะและมีคุณธรรม..ก็มาก..

เขียนเมื่อ 

ใช่ค่ะอาจารย์…อาจเป็นเพราะสังคมไทยด้วยก็ได้ สมัยนิยมที่บ่มเพาะว่า เรียนให้สูงเพื่อเป็นจ้าวคนนายคนค่ะ จึงมาให้ความสำคัญกับใบปริญญา…แต่ที่เมืองนอก เขาถือว่าการจบปริญญา คือ การนำความรู้มาเพื่อทำมาหาเลี้ยงชีพ พัฒนาตนเอง แม้แต่การรับปริญญาเขายังไม่ต้องให้ความสำคัญมากนักกับการรับปริญญา เราจบก็ไปรับกับเจ้าหน้าที่ค่ะ แต่เมืองไทยแตกต่างมาก ให้ความสำคัญมากด้วยการจัดพระราชพิธี ฯ พูดยากค่ะอาจารย์