อนุทิน 161506 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๙๕๒๔ ]

“…”

ส่งเกรดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

แต่ก็ไม่รู้สึกโล่งใจ หรือ เบาใจตรงไหน

วันจันทร์ที่จะถึงก็เปิดภาคเรียนใหม่แล้ว

ต้องเตรียมวางแผนการสอนต่อเลย

อยากขึ้นดอย ๆ ;)…

เชียงใหม่ (ยามเริ่มดึก)

๒ พ.ย.๖๑

เขียน 02 Nov 2018 @ 21:57 () แก้ไข 02 Nov 2018 @ 21:57, ()


ความเห็น (1)

ลงดอยมาบ้านไร่ของผมบ้างก็ได้นะครับครู 55