อนุทิน 161503 - ต้นโมกข์

กิจกรรมการสอนที่ให้นักเรียนโต้ตอบกันเอง 20 วิธี ตอนที่ 3

กิจกรรมเพื่อนักเรียนเป็นปัจเจกบุคคล (ต่อ)

หก. วงกลมคำถาม (Circle the question) ทำใบงาน หรือแบบสำรวจที่มีรายการคำถามเกี่ยวกับหัวข้อ (topic) ของคุณ และขอให้นักเรียนวงกลม หรือทำเครื่องหมายคำถามที่ไม่รู้คำตอบ ต่อมาให้พวกเขาส่งใบงาน

สร้างมุมที่มีคำถามที่ถูกส่งเป็นวงกลม ให้เด็กๆของคุณทำแบบฝึกหัดพิเศษ แลละคำอธิบายในมุมนั้นอย่างเป็นปัจเจกบุคคล เมื่อนักเรียนวงกลมคำถามที่แตกต่างกัน เธอต้องให้หมายเลขที่แตกต่างกันในการไปชมมุมนั้นด้วย

เจ็ด. ถามผู้ชนะ (Ask the winner) ขอให้นักเรียนแก้ปัญหาบนกระดานดำอย่างเงียบ ๆ ก่อนที่จะเฉลย สอนคนที่มีสิทธิจะยกมือ ต่อมานักเรียนทุกคนต้องคุยกับคนที่ยกมือ เพื่อความเข้าใจ และวิธีการแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

แปลและเรียบเรียงจาก

Ruben Knapen. 20 interactive teaching activities for in the interactive classroom

เขียน 02 Nov 2018 @ 18:47 () แก้ไข 02 Nov 2018 @ 18:52, ()


ความเห็น (0)