อนุทิน 161501 - ต้นโมกข์

การใช้ so กับ such

  1. เราใช้ so+ คำคุณศัพท์ คำคุณศัพท์คือคำที่บอกลักษณะของคำนาม ว่ามีลักษณะอย่างไร เช่น tall (สูง) , short (เตี้ย) , pretty (น่ารัก) เป็นต้น

เมื่อเราใช้ so+ คำคุณศัพท์แล้ว จะแปลว่า ประธานมีลักษณะมากๆจริง เช่น

Jack is so nice. แจ็คเป็นคนประเสริฐจริงๆ

This pizza is so delicious. พิซซ่าช่างอร่อยจริงๆ

  1. เราใช้ such + คำคุณศัพทฺ์+ คำนาม เมื่อใช้แล้วจะแปลว่าประธานมีลักษณะอย่างจริงๆ เช่น

Jack is such a nice guy. แจ็คเป็นชายที่ดีจริงๆ

This is such a delicious pizza. นี่เป็นพิซซาที่อร่อยจริงๆ

เขียน 02 Nov 2018 @ 18:38 ()


ความเห็น (0)