อนุทิน 161494 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๒๖

ย่าสังเกตพี่ฟ้าครามในการเรียน…วิชาที่เธอเรียน เธอเริ่มมีวิชาเกี่ยวกับการคิด วิเคราะห์ แล้ว ตั้งแต่ ป.๑…เพื่อรองรับอนาคตที่เด็กไทยต้องหัดให้มีการคิด วิเคราะห์ให้มากขึ้น…ทำให้เห็นว่า “หลักสูตร” มีการปรับเปลี่ยน เพราะนั่นแสดงถึงการพัฒนาคน จากการปรับเปลี่ยนหลักสูตรในการเรียนความเห็น (0)