อนุทิน 161469 - ต้นโมกข์

คำว่า a few กับ few = แปลว่า มีอยู่ 2-3 ชิ้น แน่นอนว่าใช้กับคำนามนับได้พหูพจน์เสมอ

แต่ความแตกต่างก็คือ a few จะบ่งบอกไปในทางบวก และ พึงพอใจกับจำนวนนั้น เช่น

I have a few friends. ฉันมีเพื่อน 2-3 คน (พอใจแล้ว)

ในแง่ของ few จะบ่งบอกไปในทางลบ หรือไม่พอใจกับจำนวนที่มี เช่น

A: May I borrow your pens? ฉันยืมปากกาของเธอหน่อย?

B: I have few pens. ฉันมีน้อยมากแทบจะไม่พอใช้

เขียน 01 Nov 2018 @ 18:32 ()


ความเห็น (0)