อนุทิน 161452 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๑๖

การมีเหตุ มีผล สำคัญมาก กับการใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์ เพราะจะทำให้ตัวเราและฝ่ายตรงข้ามทราบถึงเหตุและผล และจะทำให้ทั้งสองฝ่ายมีความสุข

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)