อนุทิน 161449 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๑๓

๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

เข้าร่วมประชุมกับคนที่ทำงานบุคคลกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่ง ม.มหิดล เป็นผู้จัด…HR Network…งานนี้ ฉันแก่สุด กับการทำงานด้าน HR…ในความแก่ คือ ความเก๋า ๆ ประสบการณ์ + ความรู้ + การแก้ปัญหา + การป้องกันปัญหา + แนะนำ + กำกับ + ติดตาม ฯลฯ

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)